Regulering av de pelagiske fiskeartene er det som skal diskuteres på reguleringsmøtet i dag. Første sak ut er regulering av makrellstørjefisket for 2024.