Nylig inngikk Norge og Storbritannia en bilateral avtale om makrellfordelingen. Den overfører 24.635 tonn av den norske totalkvoten til Storbritannia som inngangsbillett til britisk sone for den norske storflåten. Etter dette kan norsk fiskere fiske 60 prosent av den norske makrellkvoten i britisk sone.

Dermed innføres det et nytt prinsipp om å betale med oppnådd kvoteandel for soneadgang.

Med en antatt fangstverdi på 15 kroner kiloet for makrellen, betyr det at inngangsbilletten til britisk sone koster rundt 370 millioner kroner.