Reguleringsmøtet: Ferskfiskordning bare for Finnmark og Nord-Troms?

Hvordan kan ferskfiskordningen kombineres med et strengere vern av kysttorsken?

Den Leknes-registrerte snurrevadbåten «Lofothav» på 14,99 meter er her på vei inn til kai for å levere torsk tatt på Breivikfjorden. Til neste år kan det bli endringer i torskereguleringene for både Breivikfjorden og Vest-Finnmark.
Den Leknes-registrerte snurrevadbåten «Lofothav» på 14,99 meter er her på vei inn til kai for å levere torsk tatt på Breivikfjorden. Til neste år kan det bli endringer i torskereguleringene for både Breivikfjorden og Vest-Finnmark.Foto: Agnar Berg
Publisert 4. November 2022, kl. 15.20Oppdatert 7. November 2022, kl. 08.55