Virkeområde bare helt i nord? Kortere periode på høsten? Tillatt torskeandel bare i hver enkelt fangst?

Dette kan bli mulige løsninger når Fiskeridirektoratet nå har fått den ganske spesielle utfordringen med å kombinere kommende nye vernetiltak for kysttorsken med et fortsatt liv for ferskfiskordninga. I praksis biologi mot politikk, og de første trefningene mellom disse hensynene kan ventes på reguleringsmøtet i Bergen.

Tar første skritt

Det er fortsatt en del uavklarte faktorer i denne saken. Som for eksempel nøyaktig hvilke nye vernetiltak som kan ventes.