Kyststatene ble i kyststatsforhandlingene om norsk vårgytende sild (nvg-sild) tidligere i høst enig om at totalkvoten for 2022 settes til 598.588 tonn. Norge har besluttet å videreføre den norske andelen på 76 prosent av totalkvoten (TAC), og norsk kvote for 2022 blir dermed på 454.927 tonn, melder Nærings- og fiskeridepartementet fredag.

Av den norske kvoten er det avsatt:

  • 684 tonn til rekrutteringskvoter (gammel ordningg)
  • 533 tonn til rekrutteringskvotebonusordning (ny ordning)
  • 890 tonn til forsknings – og undervisningsformål
  • 500 tonn til agnkvoter
  • 2000 tonn til åpen gruppe for kystfartøy

Den nye fordelingsnøkkelen for norsk vårgytende sild som ble innført i tråd med Stortingets vedtak ved behandlingen av kvotemeldingen, og som nå har virket som fordelingsnøkkel på nvg-sild i 2021, videreføres i 2022, opplyser departementet.

Fordelingsnøkkelen er:

  • 49 prosent til ringnot
  • 10 prosent til trål
  • 41 prosent til kyst

Avtalen fra 2009 om kvotebytte mellom ringnot- og trålgruppen på nvg-sild og makrell videreføres som tidligere.

- Det ble innført en del endringer i reguleringen for norsk vårgytende sild i 2021, i tråd med Stortingets vedtak. Dette er føringene vi i dag også må forholde oss til, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.

Avsetningen til åpen gruppe på 2000 tonn vil også i 2022 bli trukket fra totalkvoten.

Departementet peker på at utviklingen i fisket for kystfartøy under 15 meter viser at kvoteutnyttelsen er veldig god. I 2022 blir det nedgang i kvotene, og overreguleringen i denne gruppen har vært noe høy de siste årene, overreguleringsgraden justeres derfor ned til 10 prosent i 2022.