Fredag ble Nærings- og fiskeridepartementets avgjørelse i den mye omtalte havdelingssaken kjent. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) går for skreddersøm for å dempe beskatningen av kysttorsk og skjerme de minste flåtegruppene.

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, sier til Fiskeribladet at regjeringen ikke har truffet hundre prosent.

– I Vest-Finnmark er man utenfor «tøystykket», sier han.

Havdeling – dette er saken:
  • Nærings- og fiskeridepartementet ba i 2022 Fiskeridirektoratet gjennomføre en høring om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk nord for 62-graden.