Sommarøy-pensjonist Kåre Ludvigsen ble en slags frontfigur for eldre fiskeres muligheter til å få dispensasjon fra rapporteringskravet, da han tok opp saken på årsmøtet i Fiskarlaget Nord nylig. I ettertid har det vist seg at Ludvigsen ikke har vært alene i sin «kamp mot data-overmakten». Flere fiskerkolleger har bedt Fiskeribladet følge opp Sommarøy-fiskerens varslede dispensasjons-henvendelse til Fiskeridirektoratets regionkontor i Tromsø.

Flere kommer

På forhånd hadde både direktoratet og fiskerorganisasjonene informert om de muligheter som finnes for å få dispensasjon fra kravet om ERS, eller rapportering, etter de retningslinjer som allerede er iverksatt for flåten mellom 11 og 15 meter, og som kommer for den store flåten mellom 10 og 10,99 meter fra årsskiftet.