«Det er svært viktig at søknadsfristen for den enkelte gruppe overholdes», på peker Garantikassen for fiskere, som administrerer ordningen, i en annonse der de orienterer om hvordan den enkelte reder skal forholde seg.

To frister – tre grupper

Her er det to frister å forholde seg til: For fartøy mellom 10 og 15 meter skal sendes søknad innen 31. desember 2022. Og for fartøy under 10 meter skal søknad sendes innen 31. desember 2023.

«Installasjon må dokumenteres», heter det videre i annonsen, der det også henvises til eget skjema for søknaden som enten kan lastes ned eller sendes fra Garantikassen.