– Fiskeridirektoratet har tatt en gjennomgang av saken og kommet til at sms-meldingen fra de som har fått dispensasjon er unødvendig. Instruksen for behandling av slike søknader er nå oppdatert på våre nettsider, og kravet om tekstmelding med dagens fangst er fjernet, forteller Rune Andreassen ved Fiskeridirektoratet region Nords kontor på Finnsnes.

Andreassen kunne for ikke lenge siden melde om innvilget dispensasjon for Kåre Ludvigsen (80), og han kunne nå overbringe budskapet om at sms-kravet er frafalt. Samme beskjed går nå til andre fiskere langs kysten som har fått dispensasjon.