I en pressemelding opplyser Fiskeridirektoratet at det har hentet inn kunnskap for å vurdere sameksistens mellom næringer til havs. Nye næringer som havbruk til havs og havvind ønsker som kjent å etablere seg i havområder der fiskeri, skipsfart og petroleum tidligere har dominert.

– Vi har i 2023 gjort en utredning der vi vektlegger sikkerhetsaspektene, med spesielt fokus på hvor store avstander fiskeri og havbruk til havs bør ha til havvindområder, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Aktsomhetsområder

I desember leverte Safetec rapporten «Utredning knyttet til sikkerhetsaspekter mellom havvind, fiskeri og havbruk til havs», til Fiskeridirektoratet.

Istedenfor å stenge av store arealer for fiskeri, er anbefalingen fra Safetech å opprette aktsomhetsområder eller sikkerhetssoner rundt havvindkraftanlegg og turbiner, som tar hensyn til lokasjonsspesifikke forhold, skriver direktoratet i meldingen.

–Disse områdene vil synliggjøre arealer med mulige farer, hvor fiskerne bør være aktsomme eller ikke skal ferdes eller fiske, sier Bakke-Jensen.

Havovervåking

Andre risikoreduserende tiltak som vil øke sikkerheten ved fiskeri i nærheten av havvind ifølge rapporten, er for eksempel havovervåking, tilrettelagt anleggsdesign og informasjonsdeling. Videre diskuteres det i rapporten hvordan transittbehov kan løses på forskjellige måter.

–Det er identifisert flere farer og risikoaspekter mellom havvindkraftanlegg og havbruksanlegg, og avstand vil være en effektiv barriere, sier fiskeridirektøren.

Rapporten framhever også flere mulig synergier med hensyn til sikkerhet.

–Rapporten er et steg på veien for videre kunnskapsutvikling om havbruk til havs, sier Bakke-Jensen.