I fjor ble det tidlig klart at mange fiskere og fartøyer kom til å slite med å få landet torskekvotene i løpet av året. Etter initiativ fra næringa tok fiskerimyndighetene tak i problemstillingen og en avtale om overføring av inntil 10 prosent, senere økt til 15 prosent, ble iverksatt.

«Gullgruve»

Fiskesalgslagene fikk ansvaret for den praktiske gjennomføringen, og rederier med gjenstående kvote fikk litt utpå nyåret beskjed om antall kilo som kunne fiskes ut over den ordinære 2022-kvoten.

Ordningen har imidlertid ikke bare bidratt til at kyst- og havfiskeflåten har kunnet fiske sine fjorårskvoter.