Dermed kan det gå mot en ny vintersesong preget av den samme usikkerheten som har fulgt pingerpåbudet helt siden det ble innført, like før sesongstart i 2021.

– Påbudet er tatt inn i høstingsforskriften og vil dermed gjelde også i 2023. Men det er ikke tatt stilling til hvordan påbudet skal håndheves for neste sesong, opplyser Trond Ottemo, sjef for reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Viktigste tiltak

Ottemo understreker pingernes funksjon som det viktigste tiltaket for å redusere antall niser som drukner etter å ha gått seg fast i garnbruk.