Nærings- og fiskeridepartementet vedtok nylig å videreføre påbudet som kom i fjor, etter råd fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

Opprinnelig var tanken ordinær håndheving av påbudet, med reaksjoner i form av bøter for fiskere som ble tatt på Lofothavet uten pingere på garnlenkene.

Men allerede i februar i fjor var situasjonen blitt slik at departementet endret bestemmelsene til at 2021 skulle være et overgangsår, uten straffereaksjoner fra kontrollmyndighetene. Veiledning og innsamling av informasjon, var den alternative planen.