Nærings- og fiskeridepartementet vedtok nylig å videreføre påbudet som kom i fjor, etter råd fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

Opprinnelig var tanken ordinær håndheving av påbudet, med reaksjoner i form av bøter for fiskere som ble tatt på Lofothavet uten pingere på garnlenkene.

Men allerede i februar i fjor var situasjonen blitt slik at departementet endret bestemmelsene til at 2021 skulle være et overgangsår, uten straffereaksjoner fra kontrollmyndighetene. Veiledning og innsamling av informasjon, var den alternative planen.

Straff ved behov …

I ettertid er informasjon og erfaringer evaluert, og departementet velger nå å holde fast på kursen fra i fjor.