Han kan ha tatt seg sjøvann over hodet med dette oppdraget, men Gjermund Langedal i direktoratet går i hvert fall på med friskt mot når han nå skal lede evalueringen