Med russerne ute av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) kan det ikke legges fram noe kvoteanbefaling for torsk etter vanlige rutiner. Men så lenge Russland er hovedsamarbeidspartner når det gjelder den nordøstarktiske torsken, har norske myndigheter som kjent valgt å fortsette samarbeidet med russiske forskere.

Jan Birger Jørgensen i Norges Fiskarlag håper på kvoteråd for torsk til høsten. Foto: Jon Eirik Olsen

Egne forhandlinger

– Vi har vært innforstått med at det ikke kommer noe torskeråd i ICES-regi denne gangen, og at det nå kjøres et forhandlingsregime på siden av det vanlige.