På grunn av Ukraina-krigen blir det ikke kvoteråd for den vanlige torsken i vår. Rådet for kysttorsken kommer onsdag.

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen i Norges Fiskarlag håper kvoterådet på nordøstarktisk torsk kommer i høst.

Årets lofotfiske ble ikke bare godvær for «Skagen» fra Roan og resten av sjarkflåten. Onsdag får de vite om de må ta enda mer hensyn til kysttorsken i årene som kommer.
Årets lofotfiske ble ikke bare godvær for «Skagen» fra Roan og resten av sjarkflåten. Onsdag får de vite om de må ta enda mer hensyn til kysttorsken i årene som kommer.Foto: Jon Eirik Olsen
Publisert 13. June 2022, kl. 14.03Oppdatert 13. June 2022, kl. 14.03