– Vi «ga bort» mye fisk ved at vi ikke kunne laste mer under notfisket. Det er blitt vanskeligere å få tak i føring, og vi hadde heller ikke vakuumpumpe om bord. Som alternativ til å bygge nytt, tror vi denne båten blir et bra redskap til å kunne bringe mer av kvotene i land på færre turer, sier Hilmar Olav Sivertsen.

Han er hovedeier i Landegode-rederiet Sivertsen Kystfiske, der sønn og medeier Atle Sivertsen står for den daglige driften på sjøen.