I en pressemelding opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at det er fastsatt en totalkvote på 6725 tonn snøkrabbe for fangst på norsk kontinentalsokkel i 2022. Dette innebærer en økning på 225 tonn fra 2021, og er i tråd med Havforskningsinstituttets råd, viser departementet til.

- Det var så god fangst av snøkrabbe i 2021 at totalkvoten ble tatt før stopp-perioden 1. juli. Nå har vi også så god kunnskap om bestanden at vi kan øke kvoten for neste år, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.

Det er avsatt 21 tonn av totalkvoten til forskningsformål i 2022.

Innfører kvotefleks

Videre opplyser departementet at det innføres kvotefleksibilitet for snøkrabbe fra og med neste år av. Fiskeridirektoratet gjennomførte en høring på dette i vår, der forslaget var en fleks av inntil 10 prosent av kvoten til neste år, dersom kvoten ikke fiskes opp - og en mulighet for å fiske inntil 10 prosent av kvoten påfølgende år.

- Næringsaktørene ønsker at vi innfører kvotefleksibilitet. Havforskningsinstituttet har vurdert dette, og kommet til at en fleksibilitet på 10 prosent av totalkvoten ikke utgjør en vesentlig risiko for bestanden. Nå lytter vi til næringen og innfører kvotefleksibilitet fra neste år, sier Skjæran i meldingen som er sendt ut fra departementet.

Stopp-periode utvides

Nærings- og fiskeridepartementet utvider stopp-perioden med én måned i 2022. Av hensyn til snøkrabbens skallskifte blir fangst av snøkrabbe nå forbudt i perioden 1. juli – 31. oktober.

Av andre endringer i forskriften så inntas det en presisering i ordlyden i § 4 første ledd som endres til:

«Det er forbudt å drive fangst av snøkrabbe og å lagre snøkrabbeteiner i sjøen i perioden fra og med 1. juli til og med 31. oktober», i tillegg opphører § 5 i snøkrabbe forskriften om at fartøy skal melde oppstart av fangst, da Sjøtjenesten har god oversikt over deltakelsen, opplyser departementet.