I en melding opplyser Fiskeridirektøren at det er besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy med torsketråltillatelse til 1000 tonn med kvotefaktor 1,0 (ferskfisk- og rundfrystrålere eller småtrålere) og 1400 tonn til fartøy med kvotefaktor på 1,4 (fabrikktrålere).

Maksimalkvoten for fartøy med seitråltillatelse økes til 500 tonn med kvotefaktor 1,0.

Videre opplyses det at Fiskeridirektøren har også besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og fartøy med nordsjøtråltillatelse til 800 tonn.

Maksimalkvoten for fartøy med avgrenset nordsjøtillatelse med kvotefaktor 1,0 økes til 600 tonn og 300 tonn til fartøy med kvotefaktor på 0,5.

Direktoratet minner om at fisket innenfor maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel. Beslutningen har virkning fra og med i dag.