I en melding onsdag opplyser Fiskeridirektoratet at kvoteenheten for trål og ringnot økes i makrellfisket.

For fartøy med ringnottillatelse økes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 5,17, mens for trålfartøy økes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 1,08.

Direktoratet viser til at endringene gjelder fra og med i dag 18. august 2021.