Den nye høstingsforskriften, J-2-2022, har av flere grunner fått mye oppmerksomhet den siste tida. Når det gjelder innholdet i forskriften, har Norges Fiskarlag meldt til Nærings- og fiskeridepartementet at de ønsker en diskusjon med myndighetene rundt meldingen, men trenger litt mer tid på nødvendige forberedelser.

Jan Birger Jørgensen i Fiskarlaget har snart planen klar for et «høstingsmøte» med departementet. Foto: Jon Eirik Olsen

Endring for fløytgarn

– Dette er en omfattende forskrift, og vi har vært nødt til å gå gjennom alle paragrafer for å se hva som er endret og vurdere hvilke konsekvenser det kan være snakk om.