Seks egne havområder langs innersida av Lofoten er tenkt lagt ut som det etaten kaller «fleksibelt felleshav».

  • På disse feltene åpnes det for snurrevadfiske mellom klokka 10.00 og 17.00.
  • Mens garn- og lineflåten da kan sette klokka 17.00, men må ha alle redskaper om bord igjen til klokka 10.00.

For feltet som er satt av utenfor Valberg er det fortsatt bare snurrevadbåter på under 11 meter som skal slippe til, og i tillegg til disse områdene er linefeltet ved Henningsvær beholdt som før.