Forslaget til «lokal regulering av lofotfisket» er nå sendt på høring i næringa. Årets sesong ble spesiell på grunn av et beskjedent innsig av skrei østover på innersida av Lofoten. Ifølge Kystvaktens og Fiskeridirektoratets kontrollrapporter gikk fisket for seg i ganske ordnede former. Dermed finner ikke direktoratets regionkontor i Nordland vektige grunner til å gjøre endringer i reguleringene.

Henstillingsområder

Linefeltet ved Henningsvær opprettholdes, det samme gjelder minsteavstanden på 0,2 nautiske mil, snurrevadbegrensningene, innmeldingskravet for faststående bruk, og kravene til merking og røkting.