Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag har i lang tid protestert mot at hele flåten under 15 meter skal pålegges krav om både sporing og fangstrapportering med samme utgangspunkt. Først nå har organisasjonene fått gehør for sine krav. I disse dager er et forslag om sentrale endringer i rapporteringskravet ute til høring i næringa.

Nå begynner det imidlertid å haste, ettersom Nærings- og fiskeridepartementet holder fast på at de første fartøyene, gruppa mellom 11 og 15 meter, skal ha sporing og rapportering på plass om bord fra 1.