«En av forutsetningene for å innføre den midlertidige kvotesamarbeidsordningen på makrell var at ordningen skulle evalueres før den eventuelt ble innført på andre fiskeslag», skriver statssekretær Vidar Ulriksen i en kommentar til sildefiskernes ønsker om en rask løsning.

Statssekretær Vidar Ulriksen på peker at evalueringen var en forutsetning for en eventuell utvidelse av ordningen. Foto: Ketil Svendsen

Ønskes utvidet

Makrellfiskerne i den minste flåten har fra 1. juli i år kunnet benytte det departementet opprinnelig kalte en «midlertidig samfiskeordning».

Malen var ordningen som gjelder i torskefiskeriene, der en av båtene i et samfiskeslag kan legges igjen hjemme som «passiv».