At Fiskeridirektoratet foreslår at det ikke fastsettes en norsk hestmakrellkvote i 2023, skapte sterke reaksjoner fra flere deler av næringen under torsdagens reguleringsmøte i Bergen.

Fiskeridirektøren foreslår at et generelt forbud mot direktefiske, men hestemakrell vil slik forslaget står, kunne tas som bifangst i fisket etter andre arter.

– Bestanden har vært lav de siste 20 årene. Den har hatt veldig dårlig rekruttering, sa bestandsansvarlig Leif Nøttestad på reguleringsmøtet torsdag.

– Styrt avvikling

Geir Stuve Rommetveit i Fiskarlaget, påpekte at kystfartøy har spesialisert seg på å fiske hestemakrell, og at disse fartøyene kanskje ikke har så mye kvoter i andre fiskeri.