Saken dreier seg om at flåten over 15 meter i utgangspunktet må drive sitt fiske utenfor de etablerte fjordlinjene langs kysten. Større fiskefartøyer, som jakter på vandrende fiskeslag som sild, makrell og tidvis sei, kan imidlertid få slippe innenfor linjene når behovet oppstår.

Å få på plass en dispensasjon, kan imidlertid være en omstendelig og tidkrevende prosess, mener Fiskarlaget. Først må fiskerne forholde seg til et omfattende regelverk av unntak i utøvelsesforskriften. Deretter skal det tas prøvenotkast for å sikre at fangsten holder minstemålet, og at ikke notfisket medfører bifangst av andre fiskeslag.