For Norge sin del utgjør dette 255 846,5 tonn av totalkvoten, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet torsdag morgen. Endelig norsk kvote blir først klar etter nyttår, når endelige fangsttall for 2023 er klare.

– Kyststatene er fremdeles ikke enige om en ny fordeling av sildebestanden, men det har vært fremgang i forhandlingene. Vi fortsetter arbeidet med forhandlingene neste år, sier fiskeri- og næringsminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

Fordelingsnøkkel

Fordelingsnøkkelen for norsk vårgytende sild som ble innført i tråd med Stortingets vedtak ved behandlinga av kvotemeldingen i 2020, og som nå har virket som fordelingsnøkkel på nvg-sild i 2021, 2022, og 2023, blir videreført i 2024.

Fordelingsnøkkelen er 49 prosent til ringnot, 10 prosent til trål og 41 prosent til kyst. Avtalen fra 2009 om kvotebytte mellom ringnot- og trålgruppa på nvg-sild og makrell blir videreført som tidligere.

– Vi må ta hensyn til Stortingets vedtak fra 2020 og føringene som ble satt på fordelingsnøkkelen frem til vi har et nytt vedtak å forholde oss til, sier Myrseth.

Avsetningen til åpen gruppe på 2000 tonn vil også i 2024 bli trukket fra totalkvoten, opplyser departementet.

Overreguleringsgraden for kystfartøy under 15 meter prosent blir for 2024 satt til 5 prosent fra årets start grunnet nedgangen i totalkvoten for 2024, men denne kan bli justert dersom det blir utfordringer med å fiske opp tildelt kvantum, skriver departementet.