– En god avtale for Norge, sier Audun Maråk i Fiskebåt om makrellavtalen Norge og Storbritannia nå har kommet til enighet om.

Avtalen innebærer at Norge får fiske 28,8 prosent av makrellen som er til fordeling i år.

Dette etter å ha gitt bort 3,15 prosent til Storbritannia for at den norske makrellflåten skal få tilgang til fiske i britisk sone.

Økt fleksibilitet

Uten denne avtalen har Norge vært utestengt fra å fiske makrell i britisk sone, hvor det de siste årene har vært best tilgang på makrell om høsten, når fisken er på sitt beste og mest tilgjengelige.