Fylkeslaget har allerede ytret seg skeptisk i debatten rundt tidligere åpning av fisket, og er ikke mindre skeptisk i sitt høringssvar til Fiskeridirektoratets forslag om