På det kommende reguleringsmøtet er det ventet en ny debatt rundt vern av kysttorsken. Bestanden skal igjen bygges opp, og både havforskere og fiskerimyndigheter har varslet strengere tiltak i de neste torskereguleringene. Fylkeslaget mener dette er å begynne i feil ende, og ber i sitt innspill til reguleringsmøtet de samme forskere og myndigheter om å sette inn «tilstrekkelige tiltak overfor andre aktører», som det heter i et styrevedtak fra laget.

Gytefelt mangler

Utgangspunktet for at nordlandsfiskerne reagerer, er Havforskningsinstituttets kvoteråd for kysttorsk mellom 62 grader og 67 grader.