De to organisasjonene får anledning til å drøfte problemstillingen når Fiskeridirektoratet inviterer til reguleringsmøte