Som nylig omtalt i Fiskeribladet, har en rekke faktorer gjennom året gitt en situasjon der