En slik gjennomgang ble det ikke tid til på styremøtet onsdag og torsdag, og løsningen ble dermed en «hurtigarbeidende arbeidsgruppe» som i løpet av få dager skal ha klart et alternativ til direktoratets foreslåtte seks felleshav-områder. Ørjan Sandnes, Tommy Dammen, Bjørn Hugo Bendiksen og Stig Atle Sivertsen har påtatt seg oppgaven, og tanken er at et omarbeidet forslag skal foreligge innen kommende ukes landsstyremøte i Norges Fiskarlag.

Flere områder?

– Det ligger ikke an til noen dramatikk her. Styret samlet seg om de øvrige punktene, men ønsket å se nærmere på de to punktene som gjaldt de nye fleksible områdene.