I torskereguleringene er imidlertid bestemmelsene klar: En båt kan lande den kvoten som er tildelt der og da. Så må man vente til en eventuell ny og høyere kvote er på plass i reguleringsbestemmelsene før man igjen kan sette kursen mot feltet. Tar man sjansen og fisker av «forventet» kvote i mellomtida, blir fangstverdien inndratt uten diskusjon.

Roger Hansen leder Nord Fiskarlag. Foto: Julie Arntsen

Fikk ventetid

Saken er igjen aktuell etter at bare 90 prosent av 2023-kvotene i en del fartøysgrupper ble tildelt fra starten av året, i påvente av at kvotefleksibiliteten mellom 2022 og 2023 ble ferdig utregnet i Fiskeridirektoratet.