– Vi legger vekt på at fiskerne skal ha forutsigbare rammebetingelser og kunne planlegge mest mulig fra starten av året. Dermed blir det