I reguleringsbestemmelsene som gjelder rognkjeksfisket er sluttdatoen for fisket øst for 26-graden i Finnmark satt til 5. juli. Sametinget viser blant annet til problemer med