Ferskfiskordninga har vært omdiskutert fra den ble innført, og den vil ganske sikkert skape debatt på morgendagens reguleringsmøte. I sitt saksframlegg om neste