30 tonn med kongekrabbekvote er satt av for å lokke ungdommer til fiskerinæringen. 5 av demer satt av til videregående skoler i Finnmark. 15 tonn går til en ungdomsfiskeordning for ungdom i Finnmark. De siste 10 tonnene er ungdomskvotetillegg for helårsfiskere i åpen gruppe.

Ungdomstillegget gjelder for fiskere som er yngre enn 30 år, registrert på blad B og som er majoritetseier i et merkeregistrert fartøy i åpen gruppe. Frist for å melde seg på er 1. juli. Ungdomstillegget beregnes slik at 10 tonn kongekrabbe fordeles på antall påmeldte.

Fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen på sin side gjelder for ungdom som fyller 16 år senest i 2021 og som er bosatt i Finnmark. Adgangen til å delta gjelder ikke for manntalsførte fiskere eller personer som har fylt 25 år. Også her er fristen 1. juli.

Deltakerne kan starte fisket så snart kvoten til de påmeldte er publisert. Ungdomsfiskeordningen gjelder til og med 6. august.