Nærings- og fiskeridepartementet opplyser fredag at det har besluttet å innføre en midlertidig samfiskeordning for de minste fartøyene i lukket gruppe i fiske etter makrell.

– En slik ordning har vært etterspurt i en situasjon med økte drivstoffkostnader. Vi har lyttet til fiskerinæringen, vurdert saken og besluttet å etterkomme dette ønsket, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.

Fiskeribladet omtalte i forrige uke at en slik ordning var på trappene.

Ordningen er laget etter modellen for torskefisket nord for 62-graden.

«Den nye ordningen er for eiere som har deltatt i fisket etter makrell og blitt kvotebelastet i ett av årene 2020 eller 2021. Dette er fordi et samfiskefartøy kan ha utnyttet kvoten uten å lande fangsten fordi det andre fartøyet i samfiskelaget har stått for all landing av fangsten», opplyser departementet.

Ordningen trer i kraft i dag, 1. juli 2022.