På Fiskeridirektoratets nettsider tirsdag fremgår det av en ny fiskerimelding (J-melding), at navnet på den mye omtalte høstingsforskriften nå endres.

Forskriften som har vært kalt; «Forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser», endres nå til; «Forskrift om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser».

Hele forskriften finner du her: