Slik Fiskeribladet har omtalt, gikk styreleder i Pelagisk Forening ut torsdag og sa at flere av fartøyene som er påmeldt i år, ikke oppfyller kravene. Nå slår Fiskebåt fast det samme i en pressemelding fredag.

– Det er flere fartøy som åpenbart ikke oppfyller kravet til egnethet, bemanning og utrustning. Det er derfor viktig at det blir tatt en gjennomgang av de påmeldte fartøyene så snart som mulig, og i god tid før utseilingsdato, sier Espen Jacobsen, avdelingsdirektør i Fiskebåt, i en uttalelse.

Gjentar krav om lukking

I likhet med Pelagisk Forening mener Fiskebåt at flere båter nå posisjonerer seg for en framtidig lukking av fiske, og at de ikke har til hensikt å faktisk delta i årets loddefiske.

Fiskeridirektoratet ved Trond Ottemo, leder av seksjonen fiskeriregulering, skrev i en epost til Fiskeribladet torsdag at det blir krevende å kontrollere om de påmeldte fartøyene er egnet til å delta.

– Enda mer krevende er det å vite om de faktisk har til hensikt å delta. Fiskeridirektoratet må anta at fartøyene som melder seg på er egnet og utrustet for å fiske lodde. Vi har ikke anledning til å føre kontroll med alle disse. Derfor er også alle påmeldte fartøy tatt med under loddtrekningen, skrev Ottemo.

Han opplyste samtidig om at fartøy som ikke er utrustet for å fiske lodde innen fristen mister muligheten til å delta.

– Utseilingsfristen bidrar til at uaktuelle fartøy ikke får kvote, forklarte Ottemo.

Fiskebåt gjentar i pressemeldingen kravet om at loddefisket må lukkes, slik også Fiskarlaget og Pelagisk Forening har tatt til orde for.

Fiskeridirektoratet har overfor Fiskeribladet sagt at «det av forvaltningsmessige hensyn ikke er ønskelig å innføre en rulleringsordning» for kystfiskeflåten. Direktoratet har også sagt til Fiskeribladet at det ikke kjenner til at det foreligger planer om å lukke loddefisket.