– Det burde kunne gå, men det forutsetter jo at de dataene vi da har tillater ny sertifisering, understreker Tor Bjørklund Larsen.

Han er seniorrådgiver i Norges Fiskarlag og den som trekker i trådene når norske fiskerier skal gjennom miljøgodkjenning hos sertifiseringsselskapet Marine Stewardship Council (MSC).

Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag skulle gjerne sett at gjenoppbyggingsplanen kom tidligere, men han ser muligheter i løpet som er lagt for arbeidet med kysttorsken.