Årets Lofotregulering har frambrakt sterke reaksjoner. Fiskekjøperne på Værøy mener de sitter igjen som tapere, fordi etableringen av felleshav ved Skomvær jager snurrevadflåten til Vesterålen.

Samme regulering gjør at garnfiskerne ved Røst føler seg fortrengt og urettferdig behandlet. De første garnbrukene på Skomvær skal ha vært innmeldt allerede 13. januar. Fisker Håvard Vikedal Pedersen sier det har vært 20 garnbåter på feltet, mens han har sett tre-fire snurrevadbåter i løpet av samme tid.

– Skal snurrevadflåten sitte hjemme i sofaen og vente til 1.