I en melding fredag opplyser Fiskeridirektøren at i fisket etter sei med not mellom 62°N og 66°33’N, er det beregnet fisket mer enn 3000 tonn sei, slik at minstemålet på 35 cm oppheves.

Beslutningen har virkning fra og med søndag 9. mai, og da vil minstemålet på 40 cm gjelde.