Kystnotbåten «Edna Synnøve», hjemmehørende på Frøya, fikk jumboplass i årets loddelotteri. På lista over 143 påmeldte som fikk utseiling først og sist, var det kun fem bak trønderne.

Reder Espen Nilsen hadde derfor slått seg til ro med at det ikke ble loddefiske på dem i år. Da nyheten om refordeling kom mandag i påsken, uten at de hadde fått mulighet til å gå ut, kokte det over for Nilsen.

– Vi sto nesten nederst på lista. Da vi endelig fikk utseiling, valgte Fiskeridirektoratet å refordele til båter som allerede har fisket.