8. juni ble Norge og Storbritannia enige om forvaltningen av makrell i 2023, og nå er den endelige norske kvoten fastsatt.

I tillegg til avtalen med Storbritannia, er også kvoteoverføringer og saldering mot kvoteregnskapet for 2022 tatt hensyn til, skriver Fiskeridirektoratet.

Endringene har virkning fra og med 13. juni og fordeler seg slik for de ulike fartøygruppene:

  • Kystfartøygruppen:

Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 28,547. For fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter fastsettes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 57,093.

Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 15,18.

  • Trålfartøy:

Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 0,83.
Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 0,49.

  • Små ringnotfartøy (SUK):

Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 4,46.
Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 2,16.

  • Fartøy med ringnottillatelse:

Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 3,99.
Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 2,32.