Torsk har ikke han og kollegene sett under makrellfisket - hverken innenfor eller utenfor fjordlinjene i Vesterålen og Lofoten. Det opplyser skipper og reder Arnfinn Arnøy i Arnøyfjord-rederiet til Fiskeribladet.

– Vi fikk ikke engang fangst til kokfisk!

I et innspill til neste års makrellreguleringer skriver den sjøsamiske næringsorganisasjonen Bivdu: «Kysttorskvernet opprettholdes ved at dispensasjonsmuligheten for fiske etter makrell med fartøy over 15 meter innenfor gjeldende fjordlinjer, innskjerpes betraktelig».

Arnøy er provosert over Bivdu.