I en fiskerimelding opplyser Fiskeridirektoratet at det gjøres følgende endringer for lukket kystgruppe:

  • Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten økes til 35 tonn.
  • For fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 60 tonn.

Fiskeridirektoratet presiserer samtidig at dette fremdeles er foreløpige kvoter.