Andfjord-området, inkludert Vågsfjorden og Solbergfjorden, er testområde for opplegget. Direktoratets reguleringsseksjon har arbeidet med saken en tid, og med seniorrådgiver Bernt Bertelsen i spissen nærmer direktoratet seg det som skal bli «en styrket forvaltning av lokale bestander langs hele kysten».

På lag med fiskerne

Men hvis prosjektet skal lykkes, må myndighetene spille på lag med de lokale fiskerne. Enten de er yrkesfiskere eller ivrige fritidsfiskere. Såkalte dialogmøter ble holdt på Andenes og i Harstad tidlig i prosessen, og nå ønsker Bertelsen og hans medarbeidere mer dialog.