Direktoratet sendte nylig på høring et forslag til lokale reguleringer med seks områder avsatt til felleshav, i tillegg til det etablerte linefeltet. De seks havområdene er her kalt Henningsvær, Valberg, Nesland, Bakken, Reitinden og Skomvær. På disse feltene skal det være tillatt å fiske med snurrevad mellom klokka 10.00 og 17.00, og da må følgelig alt faststående bruk være borte. Valbergfeltet er mellom disse klokkeslettene tenkt forbeholdt snurrevadflåten under 11 meter.

I forbindelse med behandlingen av saken inn mot høringen, foreslo daværende Nordland Fylkes Fiskarlag hele 11 felleshav, men direktoratet fant det nødvendig med en begrensning siden ordningen er ny.