1. april skulle sporing- og rapporteringskravene tre i kraft for flåten mellom 10–11 meter. Bjørnar Skjæran har dyttet nok en gang på innføring av kravene og satt den til 1. juli etter stort press fra fiskerne. Samtidig øker konkurransen om å tilby de beste rapporteringsløsningene.

Alle på plass

Sentrale aktører som Apollo Lofoten, Fangstr og Marine Dynamics er alle på plass under Lofotfishing denne uken med tilbud til den fartøygruppa som fra sommeren av skal begynne med rapportering. Apollo Lofoten er siste aktør ut med en godkjent teknisk løsning.